การดูแลรักษาแบตเตอรี่ด้วยตนเอง

วิธีดูแลและตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

         ปกติเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดใช้แบตเตอรี่ขนาด 12V 7Ah แนะนำให้ทำการเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ UPS ทุก ๆ 2 ปี เพื่อให้คงสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์เหมือนเดิม การเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS นั้นให้เปลี่ยนไปตามประสิทธิภาพการทำงาน โดยเราสามารถสังเกตจากการสำรองไฟที่ลดลง หรือในรุ่นปัจจุบันสามารถดูหน้าจอตัวเครื่องได้ว่าควรเหลือ 80% หรืออีกหนึ่งวิธีคือ ให้จดบันทึกเมื่อพลังงานในตัวเครื่อง UPS ถึงจุดสูงสุดหมดรอบการใช้งาน จนตัวเครื่องปล่อยให้กระแสไฟฟ้าเข้ามาชาร์ตเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS อีกครั้ง โดยเราแนะนำให้ทำการทดสอบนี้ทุก ๆ 6 เดือน ก็จะสังเกตเห็นระยะเวลาการทำงานที่เปลี่ยนไปของตัวแบตเตอรี่ได้  แต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออายุ และประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ UPS คือ อุณหภูมิโดยรอบ ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่ คือ 20-25 ° C  โดยการที่อุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ก็จะทำให้ตัวแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็ว หากเราไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิโดยรอบของชุดแบตเตอรี่ จะส่งผลให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร จึงแนะนำให้วางแบตเตอรี่ในสถาที่ที่อากาศถ่ายเท ไม่ปิดทึบ และหมั่นชาร์ทตามระยะเวลาเพื่อให้แบตเตอรี่ได้เกิดการใช้งานบ้าง

 
 

 


Visitors: 413,318