ABOUT US - เกี่ยวกับเรา

 

2024 >> Looking Forward to......
                           U protect New Office

บริษัท ยูโปรเทค จำกัด ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุนเรามาโดยตลอด..
ทางบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ โดยมีหมายกำหนดการ ที่จะขยายงาน เพื่อย้ายไปยังที่ทำการใหม่
ในปี 2024 ภายในคอนเซ็ปท์: “2024...Looking Forward to U protect New Office”

**หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการแก่ท่าน โดยเสมอไป....


 

บริษัท ยูโปรเทค จำกัด


          เริ่มก่อตั้งปี 2002 เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสนองแก่ ลูกค้าและผู้ใช้งานภายในประเทศ โดยพยายามที่จะสรรหาและเลือกเฟ้นผลิตภัณฑ์ที่มีสเปค ซึ่งเหนือกว่าท้องตลาดที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังเน้นผลิตภัณฑ์ทีสามารถ แก้ไขปัญหาของงานด้านไฟฟ้าแบบทั้งระบบ (TOTAL SOLUTION) และประกอบกับระบบซอฟแวร์ ควบคุม (SOFTWARE MANAGEMENT) เพื่อทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าตั้งแต่ประเภทบุคคล ตลอดจนถึงบริษัท / โรงงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่เป็นต้น

          ปัจจุบันทางบริษัทได้เกาะกระแสรักษ์โลก "THINK EARTH" จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนและช่วยประหยัดพลังงานตลอดจนนำเอาพลังงานทางเลือก - พลังงานทดแทน เข้ามาผสมผสานในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิเช่น HYBRID UPS, GRID-TIE POWER INVERTER และ HIGH POWER FACTOR UPS เป็นต้น

          นอกจากนั้นทางบริษัทยังเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านระบบสำรองไฟฟ้าต่อเนื่องประสิทธิภาพสูง สำหรับงานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า - ระบบสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ DATA CENTER เช่น เครื่องอินเวอร์เตอร์แบบ DAUL INPUT POWER INVERTER ที่สามารถรองรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้ง DC และ AC (เป็น BY PASS) ซึ่งมีฟังก์ชั่นการเชื่อมสัญญาณกับศูนย์ SCADA ได้อีกด้วย

-- ประเภทของการดำเนินธุรกิจ -- 
           เป็นตัวแทนนำเข้า - ผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศภายใต้ BRAND : SOLTEC, PROTEK, ENERTEK เป็นต้น นอกจากนั้นยังให้บริการติดตั้ง - ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งมัสินค้าดังต่อไปนี้
 
 
                เครื่องหมายการค้า:
 
 
 
» เครื่องสำรองไฟฟ้า-ยูพีเอส (UPS) 
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR VOLTAGE STABILIZER)
 
» เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ (DC / AC POWER INVERTER)
 
» เครื่องแปลงแรงดัน - ความถี่ไฟฟ้า (VOLTAGE - FREQUENCY CONVERTER)
 
» ระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก-เซิรจ์-ฟ้าผ่า (SURGE POWER PROTECTOR)
 
» ชาร์จเจอร์รถไฟฟ้าและแบตเตอรี่  (EV CHARGER & BATTERY)
 
» ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
 
» เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC POWER SUPPLY)
 
-- การพัฒนาเทคโนโลยี --
ยึดมั่นแนวพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นหลักโดยเน้นการนำเข้าความรู้ความชำนาญ (KNOW - HOW) ของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศโดยตรง ทั้งด้านงานติดตั้งและงานซ่อมบำรุงแบบเป็นระบบซึ่งควบคุมด้วยระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ไปยังตัวแทนจำหน่ายเพื่อส่งเสริมเครือข่ายในการบริการครบวงจร ดังนั้นลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ไม่ว่าจะซื้อไปในระหว่างรับประกัน หรือหมดช่วงการรับประกันไปนานเท่าใดก็ตาม จะสามารถมั่นใจได้ว่าทางบริษัทฯจะยังคงรับซ่อมและรับบริการสินค้าได้โดยตลอดไป
 
-- นโยบายของเรา -- 
» นโยบายเกี่ยวกับการจัดการกับแร่ที่มีข้อขัดแย้ง
แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง (Conflict Minerals)
แร่ธาตุแห่งความขัดแย้งมีต้นกำเนิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือประเทศที่มีพรมแดนติดกัน (นับจากนี้ไปเรียกว่า “ประเทศที่ครอบคลุม”) ได้กลายมาเป็นแหล่งของเงินทุนสำหรับกลุ่มติดอาวุธ นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำลายสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังเป็นภัยที่สนับสนุนความขัดแย้งอื่นๆ เพิ่มเติม แร่ธาตุสี่ชนิดที่กล่าวถึง (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทองคำ) ถูกใช้ในวงกว้างในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบใดๆ ที่ทราบว่ามีส่วนผสมของแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีเป้าหมายที่จะมอบเงินสงเคราะห์หรือมอบทุนให้กับกลุ่มติดอาวุธที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศที่ครอบคลุม บริษัทฯ มีส่วนร่วมในความพยายามขจัดแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง ในขณะที่ยังร่วมมือกับซัพพลายเออร์ เช่น การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานโดยใช้เครื่องมือที่ได้รับจาก Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัดซื้อจัดหาแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบ 
 
 
 
» นโยบายการจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานหลายข้อที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับซัพพลายเออร์ของเรา และเราสนับสนุนหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ของส่วนประกอบและวัตถุดิบที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัทฯ มีส่วนร่วมในความพยายามที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสารเคมีในหลายประเทศและภูมิภาค เช่น Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) ในสหภาพยุโรป 
 
» นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน และมุ่งสร้างสถานที่ทำงานที่พนักงานจะได้รับความพึงพอใจจากงานของตน และพยายามสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจของเราไม่มีส่วนรู้เห็นในการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ รวมทั้งในห่วงโซ่อุปทานของเรา เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรโดยยึดมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง โดยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

 

 

Visitors: 407,371