เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ Automatic Voltage Stabilizer

 
   
SA-N Series (500VA-10kVA)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (1P : 1P)
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 2 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่ 500VA - 10KVA
ระบบ 1 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าพร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับเครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทางการแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ปและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบดาต้าเซ็นเตอร์

» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output    
 
Standard:
 SA-N-500 (500VA / 400W)
 SA-N-1000 (1000VA / 800W)
 SA-N-2000 (2000VA / 1600W)
 SA-N-3000 (3000VA / 2400W)
 SA-N-5000 (5000VA / 4000W)
 SA-N-8000 (8000VA / 6400W)
 SA-N-10000 (10kVA / 8000W)
 
   
SA Series (500VA-10kVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (1P : 1P)
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 2 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่ 500VA - 10KVA
ระบบ 1 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าพร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับเครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทางการแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ปและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบดาต้าเซ็นเตอร์
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output    
 
Standard:
 SA-500 (500VA / 400W)
 SA-1000 (1000VA / 800W)
 SA-2000 (2000VA / 1600W)
 SA-3000 (3000VA / 2400W)
 SA-5000 (5000VA / 4000W)
 SA-8000 (8000VA / 6400W)
 SA-10000 (10kVA / 8000W)
   
   
SA-SC Series (15kVA-30kVA)

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (1P : 1P)
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 1 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่ 15KVA - 30KVA 
ระบบ 1 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าพร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับเครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทางการแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ปและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบดาต้าเซ็นเตอร์
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output    
 
Standard:
  SA-SC-15 (15kVA)
  SA-SC-20 (20kVA)
  SA-SC-30 (30kVA)
   
   
SA-DW Series (15kVA-100kVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (1P : 1P)
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 1 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่ 15KVA - 100KVA 
ระบบ 1 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าพร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับเครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทางการแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ปและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบดาต้าเซ็นเตอร์
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output    
 
Standard:
  SA-DW- 15 (15kVA)
  SA-DW-20 (20kVA)
  SA-DW-30 (30kVA)
  SA-DW-50 (50kVA)
  SA-DW-80 (80kVA)
  SA-DW-100 (100kVA)
   
   
AVR-SC Series (6kVA-45kVA)

 

 


 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (3P : 3P)
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 1 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่ 6KVA - 45KVA 
ระบบ 3 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าพร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับเครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทางการแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ปและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบดาต้าเซ็นเตอร์
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 3-Phase Input / 3-Phase Output    
 
Standard:
  AVR-SC-6 (6kVA)
  AVR-SC-10 (10kVA)
  AVR-SC-15 (15kVA)
  AVR-SC-20 (20kVA)
  AVR-SC-30 (30kVA)
  AVR-SC-45 (45kVA)
 
   
AVR-M-A Series (15kVA-1000kVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (3P : 3P)
» Insulation Class of Transformer : H Class
» Three Phase INDEPENDENT Regulation
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 1 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่ 15KVA-1000KVA 
ระบบ 3 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าพร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับเครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทางการแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ปและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบดาต้าเซ็นเตอร์
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 3-Phase Input / 3-Phase Output    
 
Standard:
 AVR-M-15A (15kVA)
 AVR-M-20A (20kVA)
 AVR-M-30A (30kVA)
 AVR-M-50A (50kVA)
 AVR-M-60A (60kVA)
 AVR-M-100A (100kVA)
 AVR-M-120A (120kVA)
 AVR-M-150A (150kVA)
 AVR-M-200A (200kVA)
 AVR-M-250A (250kVA)
 AVR-M-300A (300kVA)
 AVR-M-400A (400kVA)
 AVR-M-500A (500kVA)
 AVR-M-600A (600kVA)
 AVR-M-800A (800kVA)
 AVR-M-1000A (1000kVA)
 
   
AVR-SM Series (10kVA-3000kVA) : Static Voltage Stabilizer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (1P : 1P / 3P : 3P)
» Insulation Class of Transformer : H Class
» Three Phase INDEPENDENT Regulation
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 1 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่ 10KVA-3000KVA 
ระบบ 1เฟส / 3 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าพร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับเครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทางการแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ปและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบดาต้าเซ็นเตอร์
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า    
 
Standard:
 AVR-SM-10 (10kVA)
 AVR-SM-15 (15kVA)
 AVR-SM-20 (20kVA)
 AVR-SM-30 (30kVA)
 AVR-SM-45 (45kVA)
 AVR-SM-60 (60kVA)
 AVR-SM-75 (75kVA)
 AVR-SM-100 (100kVA)
 AVR-SM-150 (150kVA)
 AVR-SM-200 (200kVA)
 AVR-SM-250 (250kVA)
 AVR-SM-300 (300kVA)
 AVR-SM-400 (400kVA)
 AVR-SM-500 (500kVA)
 AVR-SM-600 (600kVA)
 AVR-SM-800 (800kVA)
 AVR-SM-1000 (1000kVA)
 AVR-SM-1200 (1200kVA)
 AVR-SM-1600 (1600kVA)
 AVR-SM-2000 (2000kVA)
 AVR-SM-3000 (3000kVA)
   
 
   

 


Visitors: 390,781