เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ Automatic Voltage Stabilizer

 

 
SA-N Series (500VA-10kVA)

                

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           

  

 

» Servo Control system
» Input : Output (1P : 1P)
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 2 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่
500VA - 10KVA ระบบ 1 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-
ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
พร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับ
เครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทาง
การแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ป
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ดาต้าเซ็นเตอร์ 
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output    
 
Standard:
SA-N-500 (500VA / 400W)
SA-N-1000 (1000VA / 800W)
SA-N-2000 (2000VA / 1600W)
SA-N-3000 (3000VA / 2400W)
SA-N-5000 (5000VA / 4000W)
SA-N-8000 (8000VA / 6400W)
SA-N-10000 (10kVA / 8000W)
   
   
SA Series (500VA-10kVA)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (1P : 1P)
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 2 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่
500VA - 10KVA ระบบ 1 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-
ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
พร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับ
เครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทาง
การแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ป
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ดาต้าเซ็นเตอร์ 
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output    
 
Standard:
SA-500 (500VA / 400W)
SA-1000 (1000VA / 800W)
SA-2000 (2000VA / 1600W)
SA-3000 (3000VA / 2400W)
SA-5000 (5000VA / 4000W)
SA-8000 (8000VA / 6400W)
SA-10000 (10kVA / 8000W)
 
   
   
SA-SC Series (15kVA-30kVA)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (1P : 1P)
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 1 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่
15KVA - 30KVA ระบบ 1 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-
ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
พร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับ
เครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทาง
การแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ป
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ดาต้าเซ็นเตอร์ 
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output    
 
Standard:
SA-SC-15 (15kVA)
SA-SC-20 (20kVA)
SA-SC-30 (30kVA)
   
   
SA-DW Series (15kVA-100kVA)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (1P : 1P)
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 1 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่
15KVA - 100KVA ระบบ 1 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-
ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
พร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับ
เครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทาง
การแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ป
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ดาต้าเซ็นเตอร์ 
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output    
 
Standard:
SA-DW- 15 (15kVA)
SA-DW-20 (20kVA)
SA-DW-30 (30kVA)
SA-DW-50 (50kVA)
SA-DW-80 (80kVA)
SA-DW-100 (100kVA)
   
   
AVR-SC Series (6kVA-45kVA)

   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (3P : 3P)
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 1 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่
6KVA - 45KVA ระบบ 3 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-
ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
พร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับ
เครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทาง
การแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ป
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ดาต้าเซ็นเตอร์ 
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 3-Phase Input / 3-Phase Output    
 
Standard:
AVR-SC-6 (6kVA)
AVR-SC-10 (10kVA)
AVR-SC-15 (15kVA)
AVR-SC-20 (20kVA)
AVR-SC-30 (30kVA)
AVR-SC-45 (45kVA)
   
 
   
AVR-M-A Series (15kVA-1000kVA)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Servo Control system
» Input : Output (3P : 3P)
» Insulation Class of Transformer : H Class
» Three Phase INDEPENDENT Regulation
» Display LCD  Panel
» Warranty Period : 1 Year
 
เครื่องปรับแรงดันไฟคงที่ (STABILIZER) ขนาดตั้งแต่
15KVA - 1000KVA ระบบ 3 เฟสสำหรับป้องกันปัญหาไฟตก-
ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า,กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
พร้อมปรับแรงดันไฟขาออกผิดเพี้ยนที่ +/-1%เหมาะสำหรับ
เครื่องซีเอ็นซี CNC-เครื่องมิลลิ่ง,เครื่องไวท์คัท,เครื่องเลเซอร์
หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่,เครื่องมือทาง
การแพทย์-เครื่องวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์แล็ป
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ดาต้าเซ็นเตอร์ 
 
» เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 3-Phase Input / 3-Phase Output    
 
Standard:
AVR-M-15A (15kVA)
AVR-M-20A (20kVA)
AVR-M-30A (30kVA)
AVR-M-50A (50kVA)
AVR-M-60A (60kVA)
AVR-M-100A (100kVA)
AVR-M-120A (120kVA)
AVR-M-150A (150kVA)
AVR-M-200A (200kVA)
AVR-M-250A (250kVA)
AVR-M-300A (300kVA)
AVR-M-400A (400kVA)
AVR-M-500A (500kVA)
AVR-M-600A (600kVA)
AVR-M-800A (800kVA)
AVR-M-1000A (1000kVA)
 
   
   

 


Visitors: 159,403