เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า ระบบ Modified Sine Wave Inverter

   
BS-L Series (Modified Sine Wave Inverter : 800VA-1.8KVA)

             

  

 

» Modified Sine Wave Inveter
   (800VA-1.8kVA)
» Input and Output : 220Vac
» LED and LCD display are both available
» Warranty Period : 2 Year
 
» เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output   
 
Long Backup:
 BS-800L (800VA / 480W)  
 BS-1000L (100VA / 600W)  
 BS-1200L (1200VA / 760W)  
 BS-1800L (1800kVA / 10800W)
   
 
   

 

 


Visitors: 413,343