เครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบ True Sine Wave UPS


SS Series (Line Interactive Pure Sine Wave UPS) (LED / LCD : 1K - 5KVA)

                    

  

 

 

 

 

 

» Line Interactive Pure Sine Wave UPS (1-5kVA)
» Input and Out : 220Vac for all model or
   110Vac  for 1-3kVA
» LED and LCD display are both available
» Warranty Period : 2 Years for 1-4kVA,
   1 Year for 5kVA
 
» เครื่องสำรองไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output     
 
Standard:
 SS-1000 (1kVA / 600W)
 SS-1500 (1.5kVA / 900W)
 SS-2000 (2kVA / 1200W)
 SS-3000 (3kVA / 1800W)
 SS-4000 (4kVA / 2400W)
 SS-5000L (5kVA / 3500W) (ST)
 SS-5000L (5kVA / 3500W) (MT)
 SS-5000L (5kVA / 3500W) (HT)
 
Long Backup: 
 SS-1000L(1kVA / 600W) 
 SS-2000L(2kVA / 1200W)
 SS-3000L(3kVA / 1800W) 
 SS-5000L(3kVA / 1800W)
 SS-5000L(5kVA / 3500W) 
 
   
   
                                                                    
SR Series (1-Phase Input / 1-Phase Output (LED / LCD : 1K - 8KVA)

                                                                                           

 

» Line Interactive Pure Sine Wave
   Rack Mount UPS       
» Input and Output : 220Vac; 110Vac for   
   800VA-3kVA (Optional)   
» LCD display
» Warranty Period : 2Years for 650VA-3kVA,
   1 Year for 5kVA-8kVA
 
» เครื่องสำรองไฟฟ้า 1-Phase Input / 1-Phase Output  

Standard:
 SR-800 (650/390VA / 480W) 
 SR-1000 (1kVA / 600W) 
 SR-1500 (1.5kVA / 900W) 
 SR-2000 (2kVA / 1200W) 
 SR-3000 (3kVA / 3500W) 
 SSR-5000 (5kVA / 3500W) 
 SSR-8000 (8kVA / 5600W) 
 SSR-10K (10kVA / 7000W) 
 SSR-12K (12kVA / 9600W) 
 
Long Backup:
 SR-2000L (2kVA / 1200W) 
 SR-3000L (3kVA / 1800W) 
 SR-4000L (4kVA / 2400W)  
 
   
   
                                                                               
SS-L-2/3 Series (4.5K - 15KVA) (3P : 4W : 380Vac or 3P : 3W : 220Vac)
 
» Line Interactive Pure Sine Wave  UPS
   (4.5kVA-15kVA)
» Input and Output : 3P : 4W (380Vac)
» Input and Output : 3P : 3W (200Vac)
» With Inverter Function
» LCD display
» Warranty Period : 1 Years 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดตั้งแต่ 2kVA ~ 15kVA 
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA~ 15kVA แบบ 380 /400Vac ไฟ 3 เฟส 4 สาย
เป็นแบบ Pure Sine Wave มีหม้อแปลงทุกเฟสอิสระกัน
มีหม้อแปลงทุกเฟสอิสระกัน ทนทานเหมาะสำหรับเครื่องจักร เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2kVA~ 7kVA แบบ 200/220Vac
ไฟญี่ปุ่น3เฟส 3สายOutput เป็นแบบ Pure Sine Wave มี
หม้อแปลงทุกเฟสอิสระกันทนทานเหมาะสำหรับเครื่องจักรไฟญี่ปุ่น
 
» เครื่องสำรองไฟฟ้า 3-Phase Input / 3-Phase Output  
 
Long Backup:
SS-1524L-2 (2/2.3kVA)
SS-2236L-2 (3/3.6kVA)
 SS-3048L-2 (4.2/4.8kVA)
SS-5000L-2 (6/7KVA))
SS-1524L-3 (4.5/6KVA)
SS-2236L-3 (6.5/9KVA)
SS-3048L-3 (10/12KVA)
SS-5000L-3 (9/10/12/15KVA) 
   
   
   

 

 


Visitors: 161,464