เครื่องสำรองไฟ ระบบ True On line UPS

 
U-HT / U-HR (AR)  Series (True Online High Frequency : 1K-10KVA) (1P:1P)

 

 

 

 

» True On-Line High Frequency UPS
   (1K-10kva)
» Input : Output (1P : 1P)
» Application : for Computer,
   Communication, Commercial use only
» Warranty Period : 2 Years for 1-3kVA,
   1 Year for 6-10kVA

เครื่องสำรองไฟ UPS U-HT / U-HR (AR) Series เครื่องสำรองไฟ ขนาดตั้งแต่ 1kVA~10 KVA เป็นระบบ True Online Double Conversionมีทั้งรูปทรงแบบตั้ง (Tower Case) และ ทรงนอน (Rack Mount Case) โดยมีค่าผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าขาออกอยู่ที่ 220Vac +/- 1% พร้อมทั้งระบบป้องกันครบถ้วน และในรุ่น U-HT/U-HR (AR)  series มีช่องต่อเพิ่มแบตเตอรี่เพื่อขยายหรือเพิ่มระยะเวลาสำรองไฟได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
โดยมีหน้าปัทม์แสดงผลทั้งดวงไฟ (LED) และดิจิตอล (LCD)เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์หรือระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ใช้ใองค์กรและ บริษัท ขนาดเล็ก-กลาง โดยในรุ่น U-HRจะดีไซน์รูปทรงแบบ 2-1 ใช้ได้ทั้งแบบตั้งพื้น (Tower Case)หรือวางในตู้แร็กซ์ (Rack Mount Case) โดยสามารรองรับซอฟท์แวร์ดูสภาวะการทำงานของเครื่องสำรองไฟหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงได้ผ่านทางพอร์ต RS-232/USB
/Dry Contract หรือ SNMP ได้
 

» เครื่องสำรองไฟ 1-Phase Input / 1-Phase Output      
 
Standard (Tower) :
 U-HT1101S (AR) (1kVA / 900W)
 U-HT1102S (AR) (2kVA / 1800W)
 U-HT1103S (AR) (3kVA / 2700W)

Long Backup (Tower) :
 U-HT1101L (AR) (1kVA / 900W)
 U-HT1102L (AR) (2kVA / 1800W)
 U-HT1103L (AR) (3kVA / 2700W)

 
Standard (Rack):
 U-HR1101S(AR) (1kVA / 900W)
 
Long Backup (Rack) :
 U-HR1101L (AR) (1kVA / 900W)
 U-HR1102L (AR) (2kVA / 1800W)
 U-HR1103L (AR) (3kVA / 2700W)
 U-HR1106L (AR) (6kVA / 4800W)   
 U-HR1110L (AR) (10kVA / 9000W)   

   
   
U-HR (WD) Series (True Online High Frequency : 1K-3KVA) (1P:1P)

» True On-Line High Frequency UPS (1K-3kva)
» Rack and Tower Convertible
» Automatic Bypass
» Application : for Rack Device, Computer room,
   Data Center, Precision Instrument
   (Commercial use Only)
» Warranty Period : 2 Years                          

  » เครื่องสำรองไฟ 1-Phase Input / 1-Phase Output   

Standard:    
 U-HR1101S(WD) (1kVA / 900W)
 U-HR1102S(WD) (2kVA / 1800W)
 U-HR1103S(WD) (3kVA / 2700W)
   
   
   
U-EHT / U-EHR  Series (True Online High Frequency : 1K-10KVA) (1P:1P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» True On-Line High Frequency UPS
   (1K-10kva)
» Input : Output (1P : 1P)
» Application : for Computer,
   Communication, Commercial use only
» Warranty Period : 2 Years for 1-3kVA,
   1 Year for 6-10kVA
 
» เครื่องสำรองไฟ 1-Phase Input / 1-Phase Output      
 
Standard (Tower) :
 U-EHT1101S  (1kVA / 1000W)
 U-EHT1102S  (2kVA / 2000W)
 U-EHT1103S  (3kVA / 3000W)
 U-EHT1106S  (6kVA / 6000W)
 U-EHT1110S  (10kVA / 10000W)
 
Long Backup (Tower) :
 U-EHT1101L  (1kVA / 1000W)
 U-EHT1102L  (2kVA / 2000W)
 U-EHT1103L  (3kVA / 3000W)
 U-EHT1106L  (6kVA / 6000W)
 U-EHT1110L  (10kVA / 10000W)

 
Standard (Rack):
 U-EHR1101S  (1kVA / 1000W)
 U-EHR1102S  (2kVA / 2000W)
 U-EHR1103S  (3kVA / 3000W)
 
 
Long Backup (Rack) :
 U-EHR1101L  (1kVA / 1000W)
 U-EHR1102L  (2kVA / 2000W)
 U-EHR1103L  (3kVA / 3000W)
 U-EHR1106L  (6kVA / 6000W)
 U-EHR1110L  (10kVA / 10000W)
 
   
U-EHT33 Series (True Online High Frequency : 10K-200KVA) (3P : 3P)

» True On-Line High Frequency UPS (10K-200kva)
» Input : Output (3P:1P / 3P:3P)
» Application : for Computer,
   Communication, Commercial use only
» Warranty Perion : 1 Years

» เครื่องสำรองไฟ 3-Phase Input / 3-Phase Output        

Long Backup (Rack) :
U-EHT330L (10kVA / 9kW)   
U-EHT3320L (20kVA / 18kW)  
U-EHT3330L (30kVA / 27kW)  
U-EHT3340L (40kVA / 36kW)  
U-EHT3350L (50kVA / 45kW)   
U-EHT3360L (60kVA /54kW)   
U-EHT3380L (80kVA / 72kW)   
U-EHT33100L (100kVA / 90kW)   
U-EHT33120L (120kVA / 108kW)   
U-EHT33160L (160kVA / 144kW)   
U-EHT33200L (200kVA / 180kW)    

 
   
U-EHR38 Series (True Online High Frequency : 10K-30KVA) (3P:1P / 3P:3P)

 

 

 

 

 

» True On-Line High Frequency UPS (10K-30kva)
» Input : Output (3P:1P / 3P:3P)
» Application : for Computer,
   Communication, Commercial use only
» Warranty Perion : 1 Years
 
» เครื่องสำรองไฟ 3-Phase Input / 1-Phase Output

» เครื่องสำรองไฟ 3-Phase Input / 3-Phase Output       
  

Long Backup (Rack) :
U-EHR3810L (10kVA / 10kW)
U-EHR3820L (20kVA / 20kW)
U-EHR3830L (30kVA / 30kW)
   

 

 
   
PS / PR Series  Series (True On-Line UPS / Frequency Converter) : 1.5K - 3KVA) (1P:1P)

 

 

 

» True On-Line (Double Conversion) (1K-3kVA)
» UPS / Frequency Converter
» Input : Output (1P : 1P)
» Warranty Period : 2 Years
 
» เครื่องปรับความถี่ 1-Phase Input / 1-Phase Output    
 
Standard  (Tower) :
 PS1101S (1.5kVA)  
 PS1102S (2kVA)  
 PS1103S (3kVA)  
 
Standard (Rack) :
 PR1101S (1.5kVA)  
 PR1102S (2kVA)  
 PR1103S (3kVA) 

 
   
U-HT88 Series (True Online High Frequency : 10K-40KVA) (1P:1P / 3P:1P / 3P:3P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» True On-Line High Frequency UPS (10K-40kva)
» Input : Output (1P:1P / 3P:1P / 3P:3P)
» Application : for Computer,
   Communication, Commercial use only
» Warranty Perion : 1 Years
 
» เครื่องสำรองไฟ 1-Phase Input / 1-Phase Output      
 
Standard:
 U-HT8810S (10kVA / 9kW)
 U-HT8815S (15kVA / 13.5kW)
 U-HT8820S (20kVA / 18kW)
 
Long Backup:
 U-HT8810L (10kVA / 9kW)
 U-HT8815L (15kVA / 13.5kW)
 U-HT8820L (20kVA / 18kW)
 
» เครื่องสำรองไฟ 3-Phase Input / 1-Phase Output      
» เครื่องสำรองไฟ 3-Phase Input / 3-Phase Output   
 
Standard:
 U-HT8810S (10kVA / 9kW)
 U-HT8815S (15kVA / 13.5kW)
 U-HT8820S (20kVA / 18kW)
 U-HT8830S (30kVA / 27kW)
 U-HT8840S (40kVA / 36kW)
 
Long Backup:
 U-HT8810L (10kVA / 9kW)
 U-HT8815L (15kVA / 13.5kW)
 U-HT8820L (20kVA / 18kW)
 U-HT8830L (30kVA / 27kW)
 U-HT8840L (40kVA / 36kW)
 
   
U-LT11  Series (True Online Low Frequency UPS : 6K-15KVA) (1P:1P)
» True On-Line Low Frequency UPS (1K-10kVA)
» Input : Output (1P : 1P)
» Display : LCD
» Warranty Perios : 2 Years for 1-3kVa,
   1 Year for >  5kVA
 
เครื่องสำรองไฟ UPS ขนาดตั้งแต่ 1kVA ~ 10kVA
เครื่องสำรองไฟ ระบบ True On-Line Double Conversion
รองรับระบบไฟ  220Vac  (SINGLE PHASE) โดยมีค่าแรงดัน
ผิดเพี้ยนเพียง 220Vac +/- 1% โดยมีองค์ประกอบหม้อแปลง
แบบ ISOLATED ช่วยลดปัญหาคลื่นหรือสัญญารบกวนทางไฟฟ้า
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ Server ขนาดใหญ่ หรือ อุปกรณ์ที่ต้องการ
ไปที่มีความเสถียร
 

» เครื่องสำรองไฟ 1-Phase Input / 1-Phase Output

Standard:
U-LT1106S (6kVA / 4200W)
U-LT1110S (10kVA / 7000W)
U-LT1115S (15kVA / 10.5KW)
 
Long Backup:
U-LT1106L (6kVA / 4200W)
U-LT1110L (10kVA / 7000W)
U-LT1115L (15kVA / 10.5KW)

 

   
   
U-LT31 Series (True Online Low Frequency  : 10K-60KVA) (3P : 1P)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

» True Online Low Frequency UPS (10-60kVA)
» Input : Output (3P : 1P)
» Display : LCD
» Specifications can be Customized
» Warranty Period : 1 Year

» เครื่องสำรองไฟ 3-Phase Input / 1-Phase Output

Long Backup:
 U-LT3110L (10kVA / 7kW)
 U-LT3115L (15kVA / 1.5kW)
 U-LT3120L (20kVA / 16KW)
 U-LT3130L (30kVA / 24kW)
 U-LT3140L (40kVA / 32kW)
 U-LT3150L (50kVA / 40kW)
 U-LT3160L (60kVA / 48kW)
 
Parallel Long Backup:
 U-LT/B3120L (20kVA / 16kW)  
 U-LT/B3130L (30kVA / 24kW)  
 U-LT/B3140L (40kVA / 32kW)  
 U-LT/B3150L (50kVA / 40kW)
 U-LT/B3160L (60kVA / 48kW)

   
   
U-TP33 Series  "Touch Screen" (True Online Double Conversion : 10K-600KVA) (3P:3P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» True Online Low Frequency UPS (10-600kVA)
» Input : Output (3P : 3P)
» Display : HMI - LCD Touch Screen
» Specifications can be Customized
» Warranty Period : 1 Year

» เครื่องสำรองไฟ 3-Phase Input / 3-Phase Output

Long Backup:
 U-TP3310L (10kVA / 9kW)   
 U-TP3320L (20kVA / 18kW)  
 U-TP3330L (30kVA / 27kW)  
 U-TP3340L (40kVA / 36kW)  
 U-TP3360L (60kVA / 54kW)   
 U-TP3380L (80kVA /72kW)   
 U-TP33100L (100kVA / 90kW)   
 U-TP33120L (120kVA / 108kW)   
 U-TP33160L (160kVA / 144kW)   
 U-TP33200L (200kVA / 180kW)   
 U-TP33250L (250kVA / 225kW)   
 U-TP33300L (300kVA / 270kW)     
 U-TP33400L (400kVA / 360kW)
 U-TP33500L (500kVA / 450kW)
 U-TP33600L (600kVA / 540kW)
 
   
U-EQ Series (True Online Low Frequency  : 1K-10KVA (1P:1P) / 10K-30KVA (3P : 1P)

 

 

 

» True Online Low Frequency UPS (1-30kVA)
» Input : Output 1P : 1P / 3P : 1P
» Display : LCD
» Specifications can be Customized
» Warranty Period : 1 Year

 » เครื่องสำรองไฟ 1-Phase Input / 1-Phase Output
Long Backup:
 U-EQ1101L (1kVA)
 U-EQ1102L (2kVA)
 U-EQ1103L (3kVA)
 U-EQ1105L (5kVA)
 U-EQ1106L (6kVA
 U-EQ1110L (10kVA)

» เครื่องสำรองไฟ 3-Phase Input / 1-Phase Output

Long Backup:

 U-EQ3110L (10kVA)
 U-EQ3115L (15kVA)
 U-EQ3120L (20kVA)
 U-EQ3130L (30kVA)

   
   
U-EQ33 Series  "Touch Screen" (True Online Double Conversion : 10K-400KVA) (3P:3P)

 

 

» True Online Low Frequency UPS (10-400kVA)
» Input : Output (3P : 3P)
» Display : HMI - LCD Touch Screen
» Specifications can be Customized
» Warranty Period : 1 Year

» เครื่องสำรองไฟ 3-Phase Input / 3-Phase Output
 
Long Backup:
 U-EQ3310L (10kVA / 9kW)
 U-EQ3315L (15kVA / 13.5kW)     
 U-EQ3320L (20kVA / 18kW)  
 U-EQ3330L (30kVA / 27kW)  
 U-EQ3340L (40kVA / 36kW)  
 U-EQ3360L (60kVA / 54kW)   
 U-EQ3380L (80kVA /72kW)   
 U-EQ33100L (100kVA / 90kW)   
 U-EQ33120L (120kVA / 108kW)   
 U-EQ33160L (160kVA / 144kW)   
 U-EQ33200L (200kVA / 180kW)    
 U-EQ33300L (300kVA / 240kW)     
 U-EQ33400L (400kVA / 320kW)
 
   
 ALP Series (True Galvanic Isolation : 10K-400KVA) (3P:3P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Input : Output (3P : 3P) / Output (3P : 1P)
» True Galvanic On-Line Isolated UPS (10-400kVA)
» Double Conversion Three Phase UPS
» Wide Input Range
» Parallel Operation
» Specifications can be Customized
» Warranty Period : 1 Year

» เครื่องสำรองไฟ 3-Phase Input / 3-Phase Output
 
Long Backup:
 ALP-10KVA
 ALP-15KVA
 ALP-30KVA
 ALP-40KVA
 ALP-50KVA
 ALP-60KVA
 ALP-80KVA
 ALP-100KVA
 ALP-120KVA
 ALP-160KVA
 ALP-240KVA
 ALP-320KVA
 ALP-400KVA
 
 
   

 

 Visitors: 390,794